Renovering och omplantering

Vi kallar det att renovera när vi hjälper er att omplantera och förbättra redan befintliga växtarrangemang, planteringar eller vinterträdgårdar.

Med vår erfarenhet och kunskap om växter och deras utveckling, substrat och bevattningssystem kan vi ge råd och genomföra de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.

Kontakta oss så besöker vi er och kommer vi med förslag på åtgärder!