Växternas effekt på vår inomhusatmosfär

Prof Virginia Lohr, Washington State University (1995) – växter förbättrar luftfuktighetsnivåerna och orsakar en minskning av partiklar (damm).

Prof Tove Fjeld, Jordbruksuniversitetet, Oslo, Norge (1996 & 1998) – i skolprojekt visade mätningarna ingen skillnad i dammpartiklarna eller svampsporerna i något av rummen.

Tysk miljöbiolog, Manfred R Radkte (1990-talet) – växter är naturliga luftfuktare, som minskar damm och håller oss friskare.

Prof. Dr. Konrad Botzenhart, Hygiene Institute vid universitetet i Tübingen (1990-talet) – växter förbättrar luftfuktigheten vilket minskar luftburet damm så att vi får mindre andningsproblem.

Andrew Smith, School of the Built Environment, John Moores University, Liverpool (2008) – växter förbättrade luftfuktighetsnivåerna till en "bekväm" nivå.

Engelbert Kotter, Bayerns statliga institut för vinodling och trädgårdsodling (2002) – växter höjer nivåerna av luftfuktighet och komfort.

Hensler, Stutgart (1992) – växter återför 90+% av vattnet vi ger dem, tillbaka till luften.

Peter Costa, South Bank University, London (1995) – växter absorberar buller.

Peter Costa, South Bank University, London (1995) – återvinning av gråvatten med växter.