Växternas effekt på vår kreativitet

Prof Roger Ulrich, Texas A & M University, USA (2008) fann att växter och blommor hade en positiv effekt, +15%, på vår kreativitet.

John Hesselink, TNO, Nederländerna (2009) visade att växter hade en positiv effekt på kreativa uppgifter förutom i produktionen (repetitiva uppgifter).

Shibata & Suzukis (Bunko & Doshiba Universities, Japan 2003) studie fann att växter förbättrar kreativa prestanda.