Hur växter påverkar vårt välbefinnande i olika miljöer

Sjukhus

Prof Roger Ulrich, Texas A & M University, USA (1983+) visade att växter kunde påskynda återhämtningen från större operationer och minska behovet av medicinering.

Park & Mattson, Kansas State University (2008) fann – i likhet med Ulrich – att växter påskyndade återhämtningen från operation med behovet av mindre medicinering.

Prof Tove Fjelds (Landbruksuniversitetet, Oslo, Norge 1997) installation av växter på röntgenavdelningen förbättrade luftkvaliteten och minskade mindre sjukdomsbesvär samt minskade frånvaron med 60 %.

Dr Jane Stiles, Oxford Brookes University (mitten av 1990-talet) fann att växter i receptionen på ett sjukhus minskade rädslan för deras besök.

Skolor & högskolor

Prof Tove Fjeld, lantbruksuniversitetet, Oslo, Norge (1996 + 1998) fann att växter i skolor renade luften, minskade mindre åkommor kopplade till SBS, minskade stress, inte irriterade eller orsakade astma.

Amanda Read, Royal College of Agriculture, Cirencester (2005) visade att studenter var mer uppmärksamma och mer benägna att gå på föreläsningar i planterade rum.

Köpcentrum

Jorn Viumdal, Lantbruksuniversitetet, Oslo, Norge (mitten av 1990-talet) fann att shoppare stannade i genomsnitt 20–25 minuter längre i planterade köpcentrum.

Kathleen Wolfs (Washington State University 2002) studie visade att uppfattningen av växter utanför butikerna i köpcentret gav dem en upplevd högklassig image.

Fängelser

Dr Eamonn O'Moore (1982) fann att synen på grönska minskade fångars sjukdom.

Gröna ytor

Nancy Wells, Cornell College of Human Ecology, University of Michigan (2002) visade att barn som växt upp i grönare omgivningar hade bättre kognitiv förmåga och koncentration.

Äldre befolkning

Dr Jeannette Haviland-Jones, Rutgers, State University of New Jersey (2002) – blommor (och växter) lindrar depression, inspirerar till sociala nätverk och fräschar upp minnet när vi åldras.