Energibesparingar med växter

Tyske arkitekten Dieter Schempp, LOG ID (1990-talet) – växter är bra luftkonditioneringsapparater.

Peter Costa, South Bank University, London (1995) - använder växter för att minimera kostnaderna för luftkonditionering och uppvärmning.