Forskning om växter

Varför ska vi omge oss med växter på våra arbetsplatser?
Forskning och undersökningar visar att om vi vistas i miljöer med växter så får det en rad positiva effekter för både individen och arbetsresultatet.
En del i detta är ganska självklar; en fin och hälsosam miljö får oss att må bra och därmed prestera bättre.
De studier som vi refererar till nedan visar skillnaden på jämförbara grupper människor som vistas i miljöer med och utan växter.

Resultatet?

Inte nog med att växter tar upp och bryter ner formaldehyd, trikloretylen och bensen. De människor som omges av växter har lägre sjukfrånvaro, är mer kreativa, presterar bättre!
Forskare över hela världen har bevisat hur mycket växter förbättrar vår arbetsmiljö inomhus. Läs mer om vilka förbättringar ni kan få!

Studier

Här är några av de områden som studeras och vilka positiva effekter växter har på oss:

• Förbättra produktiviteten
-Med så mycket som 12%(Lohr)

• Koncentration
- Speciellt om du sitter framför en dator i mer än 4 timmar om dagen (Berg, Lohr)

• Kreativitet
- Bidra till ökad kreativitet (Ulrich, Hesselink)

• Buller
- Absorbera och avleder ljud (Costa)

• Energi
- Värme och kyla regulatorer (Costa, Schempp)

Inte mindre viktigt än de exempel som nämns ovan, är det faktum att växterna minskar sjukdom och klagomål gällande dålig hälsa.