Andra fördelar med växter

Dr Tina Marie Cade, Texas State University (2008) visade att växter påverkar uppfattningar om vår livskvalitet, särskilt på jobbet.

Craig Knight, University of Exeter (2009) visade bevis på att berikade arbetsmiljöer kan förbättra produktiviteten med mer än 15 %. Om de anställda själva hade att säga till om anrikningen, så förbättrades produktiviteten med så mycket som 30 %.