Växter ökar koncentration, prestation, motivation, produktivitet, humör mm

Prof Virginia Lohr, Washington State University, USA (1996) fann att människor som arbetade med växter i rummet var så mycket som 12 % mer produktiva.

Prof Tove Fjelds (Landbruksuniversitetet, Oslo, Norge 1997) installation av anläggningar på röntgenavdelningen på Oslos radiologisjukhus minskade trötthet/utmattning och förbättrade arbetsresultat; planterade klassrum gav en ökning av elevkoncentrationen med 23 %.

John Berg, DHV AIB, Nederländerna (1995) fann att en anläggning på eller vid datoranvändarnas skrivbord förbättrade koncentrationen och därför förbättrade prestanda.

Amanda Read, Royal College of Agriculture, Cirencester (2005) genomförde forskning bland studenter och fann att koncentrationen förbättrades i föreläsningssalar med växter.

Prof Margaret Burchetts (University of Technology, Sydney, Australien 2010) forskning visade att växter förbättrade humöret och därmed prestanda.

rumsavdelare