Vinterträdgårdar och atrium

Vi på Växtlaget vågar påstå att vi har den största kunskapen om hur att anlägga och sköta växter i atrium och vinterträdgårdar.

När det kommer till ljusgårdar, atrium och vinterträdgårdar kan vi projektera, konsultera, hjälpa till att upprätta bygghandlingar, leverera och plantera samt ansvara för skötsel.

Växtlaget väljer ut och importerar växter till dessa projekt från våra duktiga odlare och exportörer i Europa och vi har mångårig erfarenhet av skötsel och underhåll. Vi är specialiserade på biologisk bekämpning för ohyreskontroll och hur vinterträdgårdar ska skötas och förvaltas.
Frågor kring bevattningssystem, anläggning, belysning och tekniska beskrivningar är också exempel på vad vi kan hjälpa er med.