Vinterträdgårdar och atrium

Vi på Växtlaget vågar påstå att vi har den största kunskapen om hur att anlägga och sköta växter i atrium och vinterträdgårdar.

När det kommer till ljusgårdar, atrium och vinterträdgårdar kan vi projektera, konsultera, hjälpa till att upprätta bygghandlingar, leverera och plantera samt ansvara för skötsel.

Växtlaget väljer ut och importerar växter till dessa projekt från våra duktiga odlare och exportörer i Europa och vi har mångårig erfarenhet av skötsel och underhåll. Vi är specialiserade på biologisk bekämpning för ohyreskontroll och hur vinterträdgårdar ska skötas och förvaltas.
Frågor kring bevattningssystem, anläggning, belysning och tekniska beskrivningar är också exempel på vad vi kan hjälpa er med.

Projektering
Val av växter
Plantering
Skötsel av växter

Film om vinterträdgårdar från vårt systerbolag Palmprojekt

Projektering

För att resultatet ska bli bra men kanske framför allt; för att en plantering i en vinterträdgård ska stå sig över tid och bara bli finare med åren krävs kunskap och erfarenhet. Vi kan hjälpa er att ta fram planteringsritningar och växtförteckningar för att rätt växter ska upphandlas men det finns mycket mer än så att projektera för ett bra resultat.

Det kan handla om jord och odlingssubstrat. Vilken typ av jord passar? Hur ska sammansättningen vara och vilka egenskaper ska jorden ha? Passar den växterna som det planeras för?

Temperatur, bevattning och ljus är andra frågor som behöver tas hänsyn till. Behövs det tilläggsljus och växtbelysning? Vilket bevattningssystem sak användas? Vilka växter klarar av de planerade temperaturerna i atriet eller ljusgården?

Vi kan också bistå med råd kring genomförande, plantering, hantering av växter beroende på årstid och beskrivning av planteringsbäddarnas uppbyggnad.

Val av växter

Val av växter görs naturligtvis utifrån ett estetiskt perspektiv och hur ljusgården ska användas men också utifrån tillväxtfaktorer som ljus, temperatur.

När vi tagit fram ett underlag utifrån dessa avväganden importerar vi växterna direkt från odlare och exportörer. Växter som vi i många fall själva ha handplockat och speciellt valt ut på plats i odlingarna.

Det gäller inte bara att veta var man kan få tag i de rätta sorterna eller arterna. Det gäller också att hitta friska och starka exemplar för att sedan organisera transporten till Sverige.

Plantering

När växterna sen är på plats i Sverige så ska de planteras. Plantering av atrium kräver att man vet hur man ska hantera stora växter och hur man sköter dem för att de ska etablera sig snabbt. Riktigt stora växter måste hanteras med maskiner, då de kan ha vikter på över ett ton. Så vi använder allt från en liten planteringsspade till grävmaskin.

Man måste också ha förståelse för hur växterna utvecklas och växter för att få det bästa resultatet av planteringen. Vissa breder ut sig eller skjuter rotskott andra går inte att beskära eller klippa tillbaka medan åter andra går att formklippa eller beskära hårt

Skötsel av växter i vinterträdgårdar

Ingen vinterträdgård blir bättre än sin skötsel. Tillsyn och skötselarbete består av löpande vattning, putsning och ansning, beskärning och uppbindning, gödning och ohyreskontroll.

Det är ett stort ansvar att serva och förvalta växterna i en ljusgård och det kräver specialistkunskaper. Vi sköter om vinterträdgårdar med tusentalsväxter av hundratals arter. Växterna är allt från några centimeter höga till över 7-8 meter.