Vinterträdgårdar och atrium

Vi på Växtlaget vågar påstå att vi har den största kunskapen om hur man ska anlägga och sköta växter i atrium och vinterträdgårdar.

Vi projekterar, konsulterar och hjälper till att upprätta bygghandlingar för ljusgårdar, atrium och vinterträdgårdar.

Vårt uppdrag inkluderar att vi levererar och planterar era växter och tar ansvar för skötseln. Dessutom väljer vi ut och importerar växter från våra duktiga odlare och exportörer i Europa. Genom vår mångåriga erfarenhet av skötsel och underhåll, har vi blivit specialiserade på biologisk bekämpning för ohyreskontroll. Dessutom kan vi även hjälpa till med frågor kring bevattningssystem, anläggning, belysning och tekniska beskrivningar.

Projektering
Val av växter
Plantering
Skötsel av växter

Film om vinterträdgårdar från vårt systerbolag Palmprojekt

Projektering

För att uppnå ett bra resultat och framför allt för att säkerställa att en plantering i en vinterträdgård förblir vacker och förbättras över tiden kräver det kunskap och erfarenhet. Vi kan hjälpa er att utveckla planteringsritningar och växtförteckningar för att göra lämpliga växtinköp. Men det kräver också att vi utför mer än så för att projektera och uppnå ett bra resultat.

Vi bedömer och väljer rätt typ av jord och odlingssubstrat för projektet. Dessutom tar vi hänsyn till vilken typ av jord som passar bäst, vilken sammansättning och vilka egenskaper jorden bör ha för att passa de planerade växterna. Vi överväger också temperatur, bevattning och ljusförhållanden. Vid behov kan vi rekommendera tilläggsljus och växtbelysning samt välja lämpligt bevattningssystem. Vi tar hänsyn till de planerade temperaturerna i atriet eller ljusgården för att välja växter som klarar av dessa förhållanden.

Vi kan också erbjuda rådgivning angående genomförande, plantering och hantering av växter, beroende på årstid. Dessutom kan vi ge en beskrivning av hur planteringsbäddarna bör byggas upp för att optimera växtförhållandena.

vinterträdgård

Val av växter

När vi väljer växter tar vi självklart hänsyn till estetiska faktorer och hur ljusgården ska användas, men också till tillväxtfaktorer som ljus och temperatur. Vi bedömer och väljer växter utifrån deras lämplighet för att trivas och växa i den aktuella miljön.

Vinterträdgårdar

När vi tagit fram ett underlag utifrån dessa avväganden importerar vi växterna direkt från odlare och exportörer. Växter som vi i många fall själva ha handplockat och speciellt valt ut på plats i odlingarna.

Det gäller inte bara att veta var man kan få tag i de rätta sorterna eller arterna. Det gäller också att hitta friska och starka exemplar för att sedan organisera transporten till Sverige.

Plantering

När växterna är på plats i Sverige, utför vi planteringen. Plantering av atrium involverar att veta hur man korrekt hanterar stora växter och sköter dem för att säkerställa snabb etablering. Vid plantering av mycket stora växter behövs maskiner, eftersom de kan väga över ett ton. Vi använder olika verktyg och maskiner, från små planteringsspadar till grävmaskiner, för att hantera planteringen effektivt.

Man måste också ha förståelse för hur växterna utvecklas och växter för att få det bästa resultatet av planteringen. Vissa breder ut sig eller skjuter rotskott andra går inte att beskära eller klippa tillbaka medan åter andra går att formklippa eller beskära hårt

Vinterträdgårdar

Skötsel av växter i vinterträdgårdar

För att optimera en vinterträdgård är kontinuerlig skötsel avgörande. Det inkluderar regelbunden vattning, putsning och ansning, beskärning och uppbindning av växter, gödning samt kontroll av skadedjur och sjukdomar. Ingen vinterträdgård kan förbättras utan att dessa skötselåtgärder utförs regelbundet.

Vinterträdgårdar

Att serva och förvalta växterna i en ljusgård är en stor uppgift som kräver specialkunskaper. Vi ansvarar för skötseln av vinterträdgårdar som innehåller tusentals växter av hundratals arter. Dessutom tar vi hand om växterna, oavsett om de är några centimeter höga eller över 7-8 meter.