Konsten och kunskapen om att skapa biofilisk design

I en tid som domineras av betongdjungler och teknik har längtan efter en koppling till naturen aldrig varit större eller mer aktuell än nu. Biofilisk design, ett koncept som integrerar naturen i vår inomhusmiljö, har dykt upp som en lösning för att tillfredsställa detta medfödda, mänskliga behov. Denna designfilosofi strävar därför efter att skapa utrymmen som inte bara fungerar effektivt utan också främjar en djup känsla av välbefinnande genom att införliva element från naturen.

Förstå biofilisk design

Biofilisk design har sina rötter i tanken att människor har en inneboende dragning till naturen. Begreppet ”biofili” skapades av en tysk-amerikansk socialpsykolog Eric Fromm 1964 och aktualiserades av den amerikanske biologen Edward O. Wilson på 1980-talet och syftar på det instinktiva bandet mellan människor och natur. Biofilisk design syftar alltså till att utnyttja denna koppling genom att införa naturliga element i arkitekturen och inomhusmiljön.

Biofilisk design står i skärningspunkten mellan konst och vetenskap, och erbjuder ett holistiskt tillvägagångssätt för att skapa utrymmen som ger näring åt den mänskliga andan. När urbaniseringen fortsätter att omforma vår värld, blir det en nödvändighet för vårt välbefinnande att integrera naturen i den byggda miljön. Att anamma biofilisk design är ett steg mot en harmonisk samexistens mellan det konstgjorda och det naturliga, vilket därmed främjar hälsosammare, gladare och mer hållbara samhällen.

Principer för biofilisk design

  • Naturen, färgen och ljuset: Inkluderandet av naturliga färger, jordnära färgen som gärna går ton i ton. Material som trä, sten och växter i designen. Stora fönster och öppna ytor som släpper in gott om dagsljus och utsikt över naturen.
  • Naturliga former: Användandet av organiska och oregelbundna former inspirerade av naturen i arkitektur och inredning.
  • Naturliga mönster: Introducerar mönster och texturer som finns i naturen, som löv, vattenkrusningar, ovaler eller spiraler i designelementen.
  • Inomhusgrönska: Att integrera levande växter i interiören för att förbättra luftkvaliteten och ge en visuell koppling till naturen.
  • Vatten: Inkluderandet vattenelement som fontäner eller inomhusdammar för att skapa en lugnande och naturlig atmosfär.

Fördelar med biofilisk design

  • Förbättrat välbefinnande: Studier har visat att exponering för naturen och naturliga element i inomhusmiljön kan minska stress, förbättra välmåendet, trivsel och återhämtning.
  • Ökad produktivitet: Arbetsytor designade med biofiliska principer har genom forskning visat ge 6% högre kreativitet och öka välbefinnandet med 15%.
  • Förbättrad hälsa: Tillgång till naturligt ljus och utsikt över naturen bidrar till bättre sömnmönster och allmän hälsa.
  • Miljömässig hållbarhet: Biofilisk design ligger ofta i linje med hållbara metoder, vilket uppmuntrar användningen av miljövänliga material och energieffektiva strategier.
  • Anknytning till naturen utomhus: Att skapa en sömlös övergång mellan inomhus- och utomhusutrymmen uppmuntrar de som rör sig i lokalerna att regelbundet vistas mer i naturen.

Några storslagna exempel

Amazon Spheres, Seattle:
De ikoniska sfäriska strukturerna som byggdes 2017 vid Amazons huvudkontor har en frodig, växtfylld interiör som ger anställda en grön oas i hjärtat av staden.
https://www.seattlespheres.com/

Singapore’s Gardens by the Bay:
Ett utmärkt exempel på en stad som integrerar biofila principer i stor skala, med stora grönområden, vertikala trädgårdar och futuristiska strukturer.
https://www.gardensbythebay.com.sg/

Bovieran i Sverige, Norge och Danmark:
De boende har sina lägenheter kring en stor trädgård med medelhavsklimat. Det stora glastaket och glasfasaden ger en sömlös känsla mellan inne och ute.
https://palmprojekt.se/
https://www.youtube.com/watch?v=rp6hHp0WBb4
https://palmproject-europe.com/
https://nyproduktion.balder.se/bovieran/
https://bovieran.dk/
https://bomer.no/bovieran/

The Edge, Amsterdam:
Denna hållbara och innovativa kontorsbyggnad innehåller naturliga material, gröna tak och vidsträckta fönster för att maximera naturligt ljus.
https://edge.tech/developments/edge-amsterdam-west

Länkar:
De ser nyttan med naturen. Karolinska Institutet. 2022.
https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-med-naturen

The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace. Human Spaces. 2015
https://interfaceinc.scene7.com/is/content/InterfaceInc/Interface/Americas/Website%20%20Content%20Assets/Documents/Global%20Human%20Spaces%20Report/Global%20HS%20Report%202015_US/wc_globalhumanspacesreport2015us.pdf   

Är du intresserad av biofilisk design?

Vi på Växtlaget arbetar med växtinredning och är specialiserade på inomhusväxter för offentliga miljöer och företag. Vi inreder kontor, arbetsplatser och offentlig miljö med prunkade gröna växter. Växtlaget projekterar, levererar och sköter växter i krukor, planteringar och vinterträdgårdar. Kontakta oss om du vill veta mer om biofilisk design.